Hans van Maanen

Welkom op de voorpagina van de website van weten­schaps­jour­nalist Hans van Maanen. Van december 2014 tot januari 2024 was ik hoofd­redac­teur van Skepter, het tijd­schrift van de stichting Skepsis. Daarin zijn dan ook de meeste van mijn recente artikelen verschenen.
Van 2003 tot 2007 en van 2011 tot de zomer van 2013 heb ik voor de Volkskrant een wekelijkse rubriek 'Twijfel' over dubieuze weten­schap­pelijke vindingen en verwante onzin geschreven. Een deel daarvan is, zoals dat gaat, gebundeld in boeken, het laatste was Broddel­weten­schap. Mijn meest recente boek, uit 2019, is de Grote ency­clo­pedie van mis­vat­tingen, uitge­geven bij Boom.
Na een studie socio­logie in Amsterdam onder Joop Gouds­blom, in 1979 met lof afge­sloten, werd ik in 1981 redacteur van het Haarlems Dagblad. Vanaf 1988 was ik weten­schaps­redacteur bij Het Parool, maar toen de krant in juni 2003 voor zich­zelf begon, ben ik als free­lancer aan de slag gegaan. Sindsdien heb ik voor veel media geschreven, van Privé en Quest tot Akademie­nieuws en het Neder­lands Tijd­schrift voor Genees­kunde.
In 2007 kreeg ik van de Konink­lijke Neder­landse Akademie van Weten­schappen de Van Walree­prijs voor medische weten­schaps­journa­listiek en van NWO de Eurekaprijs voor het beste oeuvre op het terrein van de weten­schaps­commu­nicatie.
Op deze website vindt u een over­zicht van de boeken die ik heb geschreven, een paar recente artikelen, en mijn letters, gepubli­ceerd bij Canada Type.