Van Maanen Fonts van Maanen
 

SciType

Adams

Agent

Annonce

Aragon

Aragon Cond

Aragon Sans

Basilio

Circulaire

Diploma

Dutch

Dutch Cond

Freco

Grippo

Leo

Lexington

Lotto

Minuet

Naga

Roos

Serena

Wilke

Zilvertype

BasilioBasilio

In the late 1930s, old Egyptiennes (or Italiennes) returned to the collective consciousness of European printers and type houses - perhaps because political news were front a centre, especially in France where Le Figaro newspaper was seeing record circulation numbers. In 1939 both Monotype and Lettergieterij Amsterdam thought of the same idea: Make a new typeface similar to the reverse stress slab shapes that make up the titles of newspapers like Le Figaro and Le Frondeur.

Both foundries intended to call their new type Figaro. Monotype finished theirs first, so they ended up with the name, and their type was already published when Stefan Schlesinger finished his take for the Amsterdam foundry. Schlesinger's type was renamed Hidalgo (Spanish for a lower nobleman, 'son of something') and published in 1940 as 'a very happy variation on an old motif'. Although it wasn't a commercial success at the time, it was well received and considered subtler and more refined than the similar types available, Figaro and Playbill. In the Second World War, the Germans banned the use of the type, and Hidalgo never really recovered.

Upon closer inspection, Schlesinger's work on Hidalgo was much more Euro-sophisticated and ahead of its time than the too-wooden cut of Figaro and the thick tightness of Playbill. It has a modern high contrast, a squarer skeleton, contour cuts that work similarly outside and inside, and airy and minimal solutions to the more complicated shapes like G, K, M, N, Q and W. It is also much more aware of, and more accommodating to, the picket-fence effect the thick top slabs create in setting.

Basilio (named after the singing teacher in Mozart's Figaro) is the digital revival and major expansion of Hidalgo. With nearly 600 glyphs, it boasts Pan-European language support (most Latin languages, as well as Cyrillic and Greek), and a few OpenType tricks that gel it all together to make a very useful design tool.

Stefan Schlesigner was born in Vienna in 1896. He moved to the Netherlands in 1925, where he worked for Van Houten's chocolate, Metz department store, printing firm Trio and many other clients. He died in the gas chambers of Auschwitz in 1944. Digital revivals and expansions of two of his other designs, Minuet and Serena, have also been published by Canada Type.

Eind jaren dertig kwamen de oude Egyptiennes (of Italiennes) weer in de mode bij de Europese gieterijen en drukkerijen, en in 1939 leek het zowel Monotype als Lettergieterij Amsterdam een goed idee een nieuw lettertype uit te brengen gebaseerd op de kopletters van Le Figaro en Le Frondeur: strakke en dunne lettervormen, met overdreven zware schreven. Een 'bizarre contrastletter', aldus Groenendaal (Drukletters, p. 117).

Beide gieterijen waren van plan hun letter naar de Franse krant te noemen: Figaro. Monotype was het eerst klaar met het ontwerp, dus zij konden de naam opeisen. De letter was al goed en wel gepubliceerd toen Stefan Schlesinger zijn opdracht gereed had - de eerste proeven en circulaires van Lettergieterij Amsterdam uit 1940 dragen nog wel de naam Figaro, maar die werd al snel veranderd in Hidalgo (Spaans voor een lagere edelman: 'zoon van iets'). De lettergieterij zelf sprak van een 'zeer gelukkige variatie op een oud motief', en de letter werd goed ontvangen in de vakpers. De voorspelling dat het geen gemakkelijk te gebruiken letter was, bleek uit te komen: Hidalgo werd geen groot commercieel succes. Het feit dat de Duitsers tijdens de bezetting het gebruik van de letter verboden, zal daar wellicht ook aan hebben bijgedragen. Na de oorlog verdween Hidalgo in de vergetelheid.

Toch is, bij nadere beschouwing, Schlesingers Hidalgo een stuk geraffineerder en subtieler dan de houtenklazige Figaro en de plompe Playbill. De letters krijgen hun eigen breedte, hebben een wat hoekiger skelet en contouren die de vormen zowel binnen als buiten volgen. Origineel is het niet, maar Schlesingers vakmanschap schijnt door in elke letter en in elke gevonden oplossing - zie bijvoorbeeld G, K, M, N, Q en W. De letter houdt ook veel beter rekening met het schutting-effect dat ontstaat als dergelijke letters met zware topschreven nauw worden gezet.

Basilio (genoemd naar de zangleraar in Mozarts Figaro) is een digitale revival en uitbreiding van Hidalgo. Het font heeft bijna 600 tekens, ondersteunt met zowel Latijnse, Griekse als Cyrillische letters vrijwel alle Europese talen, en heeft nog een paar aardige OpenType-trucs - voldoende om het een nieuwe toekomst te bieden.

Stefan Schlesigner werd in 1896 in Wenen geboren. He verhuisde in 1925 naar Nederland, waar hij een carrière opbouwde als ontwerper en lettertekenaar. Tot zijn klanten behoorden chocoladefabriek Van Houten, warenhuis Metz en drukkerij Trio. Hij overleed in de gaskamers van Auschwitz in 1944. Twee andere letters van zijn hand, Minuet en Serena, zijn eveneens gepubliceerd door Canada Type.


Buy at

Te koop bij mij of bij