Van Maanen Fonts van Maanen
 

SciType

Adams

Agent

Annonce

Aragon

Aragon Cond

Aragon Sans

Archie

Circulaire

Diploma

Dutch

Dutch Cond

Freco

Gaulois

Grippo

Leo

Lexington

Lotto

Minuet

Naga

Roos

Serena

Wilke

Zilvertype

SciType
Like so many innovations, SciType was born out of frustration. Too often did I have to search, while preparing an article or a lecture, for simple things like a multiplication sign or even a proper minus - let alone an exponent or a chi for the chi-square.

SciType was developed with OpenType, a technology that almost all modern text applications, both for Windows, Mac and Linux can handle. The first font using SciType, Aragon ST, was published by Canada Type in June 2013.

At the moment, OpenType already lets you turn 123 into 'oldstyle' figures, superscripts and subscripts, but SciType takes the typography features of OpenType to the next level. If an application supports Stylistic Sets in OpenType, SciType will be available, too. And since the intelligence is built into the font, you can use it on any platform -- Windows, Mac or Linux.

* No more searching for multiplication and minus signs: just use x and - in a sum and they're automatically converted

* Type powers and indices, mass numbers and charges like you're used to do, with ^ and _

* -> is for arrow, <-> for equilibrium

* Fractions like 5/6 and even 355/113 properly formatted

* Type spaces in 6 000 000 and they will be converted into thin spaces (or use \, to be explicit, like in m^3\,kg^-1\,s^-2)

* For variables and quantities, use $ to get the italic form: $E = $mc^2 will print as E = mc²

* Or use \ to get the Greek letters: type \b and get 𝛽 (that should be an italic lowercase beta, as is customary in math)

* Minutes and seconds and primes with \' and \'', infinity with, of course, \0

* With SciType, all diacritics can be typed simply by preceding the character with the diacritic: not only ~n, but also n and w. Likewise, ogoneks, cedillas and carons...

* All ST fonts carry the official euro sign, and easy ways to get French punctuation, Catalan ela geminada, and Dutch ij

* Almost all ST fonts have oldstyle numbers, proportional numbers, superiors and inferiors and scientific inferiors built in, and many other convenient extras

For more information, read the manual (pdf).


Manual
(Handleiding)


SciType is, zoals de meeste innovaties, geboren uit ergernis: te vaak heb ik, bij het schrijven van stukken en het voorbereiden van lezingen, getobd met het vinden van een net maal- of minteken, een exponent en een chi-kwadraat.

De oplossing die mij ten slotte het handigst leek, was het inbouwen van al die benodigdheden in OpenType, een beproefde technologie waarmee ook hangende cijfers, ligaturen en kapitaaltjes en zo gemaakt kunnen worden.

Zodoende is de 'intelligentie' niet afhankelijk van het platform (Windows, Mac of Linux) en van de applicatie: elk programma dat Stylistic Sets in OpenType ondersteunt, kan het gebruiken.

Het eerste lettertype met SciType is mijn eigen Aragon ST, in juni 2013 gepubliceerd door Canada Type.

* Nooit meer zoeken naar de echte maal- en mintekens: x en - in sommen worden automatisch geconverteerd

* Tik exponenten en indexen, massagetallen en ladingen zoals u het altijd al deed, met ^ en _

* -> geeft een pijl, <-> een chemisch evenwicht

* Breuken als 6/7 en zelfs 355/113 netjes geformatteerd

* De spaties in 7 000 000 worden weergegeven als dunne spaties, zoals het hoort (of gebruik {} om zelf wat ruimte te creren: m{}kg{}s^-2)

* Variabelen en grootheden worden cursief met het dollarteken: $E = $mc^2 wordt E = mc²

* Of gebruik \ om Griekse letters te maken: typ \b voor een 𝛽 (daar moet een cursieve bta staan, zoals gebruikelijk in de wiskunde)

* Minuten en seconden en afgeleiden met \' en \'', oneindig uiteraard met \0

* Met SciType wordt elk diacritisch tekens eenvoudig gemaakt door een teken voor de letter te zetten: niet alleen ~n, maar ook n en w. Zo ook ogoneks, cedilles en carons...

* Alle ST-fonts hebben het officile euroteken, en zorgen voor Franse interpunctie, de Catalaanse ela geminada, en de Nederlandse ij

* Vrijwel alle ST-fonts hebben hangende cijfers, tabelcijfers en tekstcijfers, superscripts, subscripts en wat grotere subscripts voor scheikunde, en nog tal van andere handige voorzieningen

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding (pdf, in het Engels).

Aragon ST