Van Maanen Hans van Maanen
klikklikklikklik

Vruchtensap en alzheimer

De Volkskrant, 9 september 2006

Mijn kritiek op het optellend vermogen van de onderzoekers was niet terecht. Ik had de tabel niet goed gelezen.

Ik schreef:
"Tussen veel en weinig sap scheelde het precies de helft: van de 517 bejaarden die minder dan eens per week sap dronk werden er 30 (5,8 procent) dement, 11 van de 246 (4,4 procent) die een of tweemaal weeks sap dronken, en 22 van de 763 (2,9 procent) die vaker sap dronken. Die cijfers kunnen overigens hoe dan ook niet kloppen, want ze zijn samen 1526 in plaats van 1589. Elders tellen de cijfers op tot 1527 en 1511 – het staat toch wat slordig."

Dat was wat slordig van mij, want in de tabel staat toch duidelijk 'Cases/unaffected', en niet 'Cases/total' of zo. Alles optellend komen we wel degelijk uit op 1589 (en op percentages van 5,5, 4,3 en 2,8).

De rest van de tabel klopt overigens nog steeds niet. Er is nu een bejaarde te veel die thee drinkt, 1590 in totaal, en er zijn 1573 bejaarden van wie bekend is dat ze wijn of sake drinken...

< 1 x
per week
1 - 2 x
per week
> 2 x
per week
Sap
Cases/unaffected
30/517 11/246 22/763
Thee
Cases/unaffected
9/306 8/165 46/1056
Wijn of sake
Cases/unaffected
60/1412 0/46 2/54

Terug naar overzicht